iClub Hansgrohe, Česká republika

Žádost o servisní zásah

Záruční servis

Vložte prosím heslo, pro přístup k žadosti o servisní zásah.

Máte zájem o Pozáruční servis?

V tom případě vyplňte formulář, který naleznete
ZDE

Záruční podmínky

Tyto záruční podmínky se vztahují výhradně na výrobky distribuované obchodní společností Hansgrohe CS s.r.o.. Výrobek, který jste si zakoupili, byl u výrobce řádně testován a vyzkoušen. V případě, že se přes tato opatření u Vámi zakoupeného výrobku vyskytla v záruční lhůtě porucha způsobená vadným materiálem nebo výrobní vadou, obraťte se laskavě přímo na smluvního prodejce firmy Hansgrohe, u kterého jste výrobek zakoupili.

Pověřenou osobou pro vyřizování reklamací veškerých výrobků koncernu Hansgrohe pro území České republiky je obchodní společnost Hansgrohe CS s.r.o., IČ 63677920, která svá oprávnění smluvně přenesla na příslušné autorizované osoby (seznam na www.hansgrohe.cz).

Na veškeré výrobky koncernu Hansgrohe je poskytována základní záruka v délce 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku. Při splnění níže uvedených zvláštních podmínek je pak poskytována rozšířená záruka v délce 5 let ode dne montáže výrobku proškolenou certifikovanou osobou u konečného uživatele. Montáž výrobku musí být zrealizovaná do 30 dnů od jeho zakoupení. V případě nedodržení této lhůty platí prodloužená záruka v trvání 5 let již ode dne zakoupení výrobku. Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) u vadného výrobku nebo jeho částí na náklady výrobce vzniká současně se vznikem vady prodaného výrobku v příslušné záruční době.

Nárok na uplatnění standardního záručního plnění (opravy nebo výměny) u vadného výrobku nebo jeho částí na náklady výrobce zaniká v následujících případech:

 • pokud není výrobek užíván v souladu s jeho určením;
 • není-li doložen platný doklad o zakoupení výrobku (zákazník tedy nemá doklad o začátku běhu záruční lhůty);
 • při zjištění montáže v rozporu s instalačním návodem;
 • v případě, že na výrobku byl proveden neoprávněný nebo neodborný zásah majitelem, nebo jinou neoprávněnou osobou;
 • při poškození, které způsobily přítokové vodní nečistoty, vodní rázy v potrubí, vodní kámen, provozní závady, provozní nedostatky instalace, poškození z důvodu agresivních vlivů životního prostředí, chemikálií, čisticích prostředků (viz Ošetřování povrchu);
 • v důsledku závad způsobených vyšší mocí (např. přírodními katastrofami, záplavami, požáry).

Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) u vadného výrobku nebo jeho částí na náklady výrobce v rámci rozšířené záruky 5 let kromě výše uvedených případů dále zaniká rovněž při vzniku těchto skutečností:

 • nebyl-li originální záruční list vyplněn prodejcem a současně proškolenou certifikovanou osobou provádějící montáž na přední straně dokladu;
 • nebyla-li montáž výrobku provedena proškolenou certifikovanou osobou (seznam těchto proškolených certifikovaných osob je u prodejců nebo na internetové adrese www.hansgrohe.cz);
 • není-li přívod teplé a studené vody opatřen filtrem na mechanické nečistoty min. 200 µm;
 • není-li tlak přívodu teplé a studené vody vyrovnán;
 • záruka se nevztahuje ani na části výrobku poškozené běžným opotřebením (např. těsnění, perlátory, filtry),
 • na křehké části výrobku (např. sklo poškozené rozbitím),
 • na spotřební materiál (baterie, elektrické žárovky).

OŠETŘOVÁNÍ POVRCHU:

 • je možné používat jen ty čistící prostředky, které jsou pro tuto oblast použití výslovně určeny jejich výrobcem (doporučené čistící prostředky jsou uvedeny na www.hansgrohe.cz);
 • nesmějí být použity čisticí prostředky obsahující kyselinu fosforečnou, chlorovodíkovou či mravenčí, chlorové bělicí látky nebo kyselinu octovou, protože by mohly způsobit nenapravitelné škody;
 • mísení různých čisticích prostředků je zásadně nepřípustné;
 • rovněž se nesmějí používat abrazivně působící pomocné čisticí přípravky a pomůcky, jako jsou nevhodné prostředky na drhnutí, drsné houbičky nebo hadříky z mikro vlákna;
 • je bezpodmínečně nutné dodržovat návody k použití uváděné výrobci čisticích prostředků;
 • čištění je nutné provádět s předepsaným dávkováním a dobou působení, se zaměřením na specifikované předměty a v závislosti na potřebách;
 • pravidelným čištěním je třeba předcházet tvorbě usazenin vodního kamene;
 • u čisticích přípravků ve spreji se roztok nesmí rozhodně nanášet na armatury, ale na hadřík, kterým se pak čištění provádí tak, aby se mlha vytvořená z čistidla nedostala do otvorů a štěrbin na armaturách a tam nezpůsobila škody;
 • po čištění musí následovat opláchnutí dostatečným množstvím čisté vody, aby se dokonale odstranily usazené zbytky čistidel;
 • není dovoleno použití parních čisticích zařízení – vysoké teploty mohou produkty poškodit.
Pokud bude před provedením opravy zjištěno, že vada vznikla po uplynutí záruční lhůty, která začíná plynout od data zakoupení výrobku, případně montáže výrobku proškolenou certifikovanou osobou u konečného uživatele, nebo dojde-li k nesplnění některé záruční podmínky (viz výše), hradí náklady na takovou opravu majitel výrobku. Při každé záruční a pozáruční opravě musí servisní technik předložit majiteli výrobku ,,Servisní list“. Ostatní podmínky pro reklamaci vad a záruční servis se řídí dalšími ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele České republiky.
v1.7.0