Zpět Ochrana osobních údajů
Vyplněním formuláře Registrace na školení uděluji výslovný souhlas se zpracováním mnou zadaných osobních údajů v tomto formuláři společnosti Hansgrohe CS, s.r.o., Dornych 47, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 63677920, (dále také “správce“) ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), aby zpracovávala tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, název firmy, sídlo firmy, telefon, email a kraj působení. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou ode dne udělení souhlasu. Osobní údaje poskytuji dobrovolně. Zpracování uvedených osobních údajů se uskutečňuje za účelem školení v oblasti instalace, servisu a prodeje výrobků hansgrohe, zasílání katalogů a obchodních sdělení, pozvánek na akce pořádané správcem elektronickou poštou či v listinné podobě a zveřejněním osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, mobil, e-mail) jako autorizovaného partnera k montáži výrobků hansgrohe na webových stránkách www.hansgrohe.cz/www.hansgrohe.sk. Údaje budou správcem zpracovávány po dobu dvou let.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud
v2.0.1
Workbox Logo