Montáž výrobků Hansgrohe, Axor

Na veškeré výrobky Hansgrohe a Axor je poskytována základní záruka v délce 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku. V případě montáže výrobku proškolenou certifikovanou osobou je poté konečnému uživateli poskytována rozšířená záruka v délce 5 let ode dne montáže, bude-li instalace výrobku uskutečněna do 30 dnů od jeho zakoupení. V případě, že si zákazník montáž ve lhůtě 30 dnů od obstarání výrobku nezajistí, platí prodloužená záruka v trvání 5 let už ode dne zakoupení výrobku.

Seznam proškolených certifikovaných osob v ČR:

v2.0.1
Workbox Logo