iClub Hansgrohe, Slovenská republika

Montáž výrobkov Hansgrohe, Axor

Na všetky výrobky zn. Hansgrohe a Axor sa vzťahuje základná záruka v dĺžke 24 mesiacov odo dňa zakúpenia produktu. V prípade montáže výrobku preškolenou certifikovanou osobou bude konečnému užívateľovi poskytnutá predĺžená záruka v dĺžke 5 rokov odo dňa montáže, pokiaľ bude inštalácia výrobku zrealizovaná do 30 dní od jeho zakúpenia. V prípade, že si zákazník montáž nezabezpečí v lehote do 30 dní do obstarania výrobku, platí predĺžená záruka v trvaní 5 rokov odo dňa zakúpenia výrobku.

Zoznam preškolených certifikovaných osôb v SR:


v1.7.2